கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: October 12, 2022

78 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

கயமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,326
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் நற்குணமில்லாத கீழோரது தன்மை…

இரவச்சம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,168
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பெருமையை அழிக்கக் கூடிய…

நல்குரவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,829
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் அனுபவிக்கத்தக்க பொருள் யாவும்…

உழவு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,361
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் உழுதொழில் ஸ்ரீ மாசிலாமணித்…

குடிசெயல்வகை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,078
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் குலத்தை உயரச் செய்தலின்…

நாணுடைமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,713
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் தமக்குத் தகாத செயலைச்…

நன்றியில் செல்வம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,779
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பிறர்க்குப் பயன்படாத செல்வம்…

பண்புடைமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,931
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பிறர் இயல்பறிந்து அதற்கு…

சான்றாண்மை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,970
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பலகுணங்களாலும் நிறைந்து ஆளும்…

பெருமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,349
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பெரியாரது தன்மை தருமபுர…