கதையாசிரியர்: ச.சேதுசுப்பிரமணிய பிள்ளை

80 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

நட்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,116
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் சிநேகம் அனபாயனுக்கும், அறிவு…

படைச் செருக்கு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,526
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் படைகளின் வீரமிகுதி திருக்காளத்தி…

படைமாட்சி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,572
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் படைகளின் பெருமை கார்த்திகைத்…

பொருள் செயல்வகை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,736
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் செல்வத்தைச் சம்பாதிக்கும் முறை…

அரண்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,610
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் நாட்டிற்குரிய பாதுகாப்புகள் பாரி…

நாடு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,710
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் நாட்டின் அமைப்பு தமிழ்…

அவை அஞ்சாமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,643
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் தான் பேசும் சபைக்குப்…

குறிப்பறிதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,579
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பிறர் எண்ணத்தை அவர்…

தூது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,621
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் தூது செல்வார்க்குரிய தன்மைகள்…

வினை செயல்வகை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,409
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் மன உறுதி உடையவர்கள்…