கதையாசிரியர்: ச.சேதுசுப்பிரமணிய பிள்ளை

80 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஒழுக்கமுடைமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,557
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் அவரவர்களுக்கு ஏற்பட்ட ஒழுக்கங்களை…

அடக்கமுடைமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,643
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் மனம், மொழி, உடம்பு,…

நடுவு நிலைமை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,752
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் தருமத்தில் வழுவாமல் எல்லார்க்கும்…

செய்ந்நன்றி அறிதல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,776
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பிறர் செய்த உதவியை…

இனியவை கூறல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,546
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் அன்பானமொழிகளைப் பேசுதல் பெருஞ்…

விருந்தோம்பல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,426
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் வந்த புதியவரைப் பாதுகாத்தல்…

இல்லறவியல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 1,789
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் அன்புடைமை எல்லாரிடத்தும் அன்புடையராய்…

அறன் வலியுறுத்தல்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 12, 2022
பார்வையிட்டோர்: 2,337
 

 (1949ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) திருக்குறள் கதைகள் பொருளையும், இன்பத்தையும் விட…

வான் சிறப்பு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 2, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,748
 

 திருக்குறள் கதைகள் மழையின் சிறப்பைக் கூறுதல் சோழநாட்டில் வாழ்ந்த சிலம்பி என்ற பெண், ”கம்பர் வாயால் புகழப்படவேண்டும்” என்று கம்ப…

கடவுள் வாழ்த்து

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 2,493
 

 திருக்குறள் கதைகள் முகவுரை இந்த இருபதாம் நூற்றாண்டில் மற்றகாட்டு அறி வுடை மக்கள் அடைந்திருக்கின்ற ஆட்சி நலவுரிமையை இந்தியரும் அடையப்…