கதையாசிரியர்: வா.மு.கோமு

41 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 22, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,398
 

  (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 10. நீலக் கலர்ல கயிறு…

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 20, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,734
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 9. தொண தொணன்னு கூத்து கூத்துனுட்டு…

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 18, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,777
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 8. வாழ்த்தியருள அன்புடன் அழைக்கிறோம் |…

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 16, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,708
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 7. ஏய் நாஞ்சொல்றதைக் கேளு |…

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 14, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,489
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 6. வந்ததீம் அழுவாச்சி அழுவறீங்ளே! | 7….

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 12, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,895
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 4. அதென்னமோ நெசந்தானுங்க சாமி | 5….

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 10, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,826
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 3. அடுத்த வாரமே வச்சுக்கலாமா! |…

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 8, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,883
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 2. உனக்கு செல் ஒரு கேடா…

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 4, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,706
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1. வேணுங்கறதை கேட்டு வாங்கித் தின்னு…

எட்றா வண்டியெ

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 2, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,104
 

 (2012ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  1. வேணுங்கறதை கேட்டு வாங்கித் தின்னு…