கதையாசிரியர்: மருதூர் வாணர்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

ஓ..நானும் காப்பாற்றுவேன்..!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 16, 2021
பார்வையிட்டோர்: 3,504
 

 “மரீனா, நீ இனிப் பிச்சை எடுக் கப் போகக்கூடாது. நான் உனக்கும் சேத்துப் பிச்சை எடுத்து உழைக் கிறேன்.” என்று…