கதையாசிரியர் தொகுப்பு: நாட்டுப்பூக்கள் சுயம்பு

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

நம்பிக்கை

 

 அந்த அண்ணனுக்குக் கலியாணம் அது ஒரு தினுசாக நடந்தது. அந்த அக்காள் இந்த அண்ணன் வீட்டில் வந்து உட்கார்ந்து கொண்டாள். அவர்கள் இரண்டு பேருக்கும் பழக்கம் ஒரு இதுவாக இருந்திருக்கிறது. குசு குசுன்னு அவுக இரண்டு பேரைப் பற்றியும் ஊர் பேசும். வாயில வயித்துல என்று சொல்லுவார்களே அப்படி ஆயிப் போச்சு இந்த அக்காளுக்கு. இந்த அண்ணன் வீட்டில் வந்து இந்த அக்காள் பழியே என்று உட்கார்ந்து கொண்டாள். காலையில் பெருமாள் கோயில் மணி அடித்தது. இந்த