கதையாசிரியர் தொகுப்பு: நடராஜன் கல்பட்டு

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

இதயத் தீ

 

 Until my ghastly tale is told My heart within burns –Samuel Taylor Colleridge சோகக் கதை யெந்தன் சொல்லி முடிக்கு முன் ஓயாதென் இதயத்துள் கனிந்திடும் தீ –சேமுவெல் டெய்லர் காலெரிட்ஜ் ஆயிரத்துத் தொள்ளாயிரத்து நாற்பத்தி ஏழு ஆகஸ்ட் பதினைந்து இந்தியர்கள் மறக்க முடியாத தினம். இந்தியா சுதந்திரம் பெற்ற தினம். நானும் ஒரு இந்தியக் குடி மகளாயிற்றே? என்னால் மட்டும் எப்படி மறக்க முடியும் அந்த நாளை? மேலும் அன்று தானே