கதையாசிரியர் தொகுப்பு: எஸ்.மீனாட்சிசுந்தரம்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

செல்வி

 

 “ம்ம்மே ஏ ஏ…’ தன் எஜமானி வந்துவிட்டார் என்பதை உணர்ந்து கொண்டு, வீட்டுக்குப் பின்புறம் கீற்றுக் கொட்டகையில் கட்டியிருந்த ஆடு குரல் கொடுத்தது. கல்லூரிக்குப் போயிருந்த தாமரை அப்போதுதான் உள்ளே நுழைந்தாள். கையிலிருந்த புத்தகத்தையும் டிபன் பாக்ûஸயும் மேஜை மீது வைத்துவிட்டு கொல்லைப்புறம் சென்றாள். சாதாரணமாக, அவள் தன்னை பார்க்க வருவதற்குள் இந்நேரம் நான்கு தடவைகளாவது குரல் கொடுத்திருக்கும் அது. ஆனால் இப்போதோ அதாவது கடந்த பத்து நாட்களாகவே சோகமாக இருக்கிறது. சரியாகப் புல் தின்பதில்லை. எதையோ