கதைப்பதிவு செய்த தேதிவாரியாகப் படிக்க: June 9, 2024

10 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பிராயச்சித்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 286
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) பளீரென்று அறைந்தாள்; குடுகுடுவென்று விட்டாள். அந்த…

ஆபீஸ் மானேஜர்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 311
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  தாமோதர செட்டியார், புதிதாக ஆரம்பித்த…

உயர்ந்த சித்திரம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 1,467
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  ராமசந்திரனை நான் இரண்டு மாத…

கர்த்தப விஜயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,461
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1 – கேள்விப் படலம் …

அவலக்ஷணத்தின் விலை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 283
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) படே படே ஆசாமிகளெல்லாம் காலம்…

ருசி கண்ட பூனை

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 320
 

 (1932-42-ஆம் வருஷம் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்)  கமலம், நான் எவ்வளவோ தடவை…

மௌலானா ஆஸாத்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 788
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) மகாத்மா காந்தி எல்லா உயிர்களிடத்திலும் அன்பாக…

பாரதியார்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 732
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கவிச்சக்கரவர்த்தி சி. சுப்பிரமணிய பாரதியார் என்று…

ராஜேன் பாபு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 730
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ‘பாங்குமூஞ்சி’ என்று யாராவது உங்களைச் சொன்னால்…

குழந்தை ரவி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: June 9, 2024
பார்வையிட்டோர்: 726
 

 (1956ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) உங்களுக்கு ஞாபக சக்தி இருக்கிறதோ? அப்படியானால்…