கதையாசிரியர் தொகுப்பு: ராம் குமார் சுந்தரம்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

எண்ணிக்கை

 

 சாலமனின் வாழ்க்கை ஓர் நாடோடியைப் போலவே இருந்தது. இல்லை இல்லை; அவன் இருக்க வைத்தான். ஏமாற்றிச் சேர்த்த பணத்தில் ஊர் சுற்றிப் பொழுது கழிப்போர் மத்தியில்; தான்தோன்றியாய்த் திரிந்து, கருணையையே வாழ்வின் தவமாகக் கொண்டு; போகும் இடமெல்லாம் புன்னகையைத் தூவி விட்டவன் அவன். கோடி கோடியாய்ப் பணமிருப்பினும், மனதின் மகிழ்ச்சியையே மிகப் பெரிய சொத்தாக எண்ணியவன் அவன். பாரத தேசத்தின் முதல் பத்து செல்வந்தர்களில் ஒருவனாய் வந்த மறுநாளே, தன் மீதி வாழ்நாட்களை கழிக்க மட்டும் தேவையான

Sirukathaigal

FREE
VIEW