கதையாசிரியர்: வினோஷன் திருச்செல்வம்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

அந்த மரத்தை நீங்கள்?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 19, 2020
பார்வையிட்டோர்: 5,018
 

 எங்களது எஸ்டேட்டில் எங்கே இருந்து பாத்தாலும் முழுமையாக  தெரியூம். கறுப்பு நிறத்தில், ஒரு சொட்டு பச்சையை தவறுதலாக கலந்துவிட்டது போன்ற…