கதையாசிரியர்: ராணி பாலகிருஷ்ணன்

24 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

கிராதார்ஜுனீயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 5, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,138
 

 பாகம் இரண்டு | பாகம் மூன்று | பாகம் நான்கு யக்ஷனின் உதவியுடன் அர்ஜுனன் இந்திரகீல பர்வதத்தில் தவம் செய்வதற்காக…

கிராதார்ஜுனீயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 2, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,344
 

 முதல் பாகம் | பாகம் இரண்டு முனிவர்களுக்குத்தான் சாந்தம் மிக அவசியம். அரசர்களுக்கு சாந்தம், பொறுமை அவசியமல்ல. அதனால் சத்ருக்கள்…

கிராதார்ஜுனீயம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 29, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,444
 

 முதல் பாகம் | பாகம் இரண்டு (மகாபாரதத்தை எழுதிய வியாஸ பகவான் வனபர்வா பகுதியில் சிறுகதையாக எழுதியுள்ளார் வேடன் உருவத்தில்வந்த…

ஜராசந்தன் வதம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 23, 2022
பார்வையிட்டோர்: 28,092
 

 மகத நாட்டு அரசன் பிரகத்ரதன். காசிராஜனுடைய இரட்டைப் பெண்களை விவாகம் செய்து கொண்டான். இரு மனைவியர் மீதும் அளவில்லா அன்புடையவனாக…

குமார சம்பவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 20, 2022
பார்வையிட்டோர்: 34,002
 

 பாகம் நான்கு | பாகம் ஐந்து இவ்விதமாக கங்கை கரையில் அடர்ந்து வளர்ந்திருந்த நாணல் புதர்களுக்கு மத்தியில் குமரன் ஜனனம்…

குமார சம்பவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 17, 2022
பார்வையிட்டோர்: 30,573
 

 பாகம் மூன்று | பாகம் நான்கு | பாகம் ஐந்து ஈஷ்வரனுக்கு பார்வதியுடன் விவாகம் நடைபெற வேண்டும். அதனால் அவரது…

குமார சம்பவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 14, 2022
பார்வையிட்டோர்: 31,033
 

 பாகம் இரண்டு | பாகம் மூன்று | பாகம் நான்கு எப்போது ஈஷ்வரன் மன்மதனை எரிதது பஸ்மம் ஆக்கினாரோ அப்போதில்…

குமார சம்பவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 8, 2022
பார்வையிட்டோர்: 29,178
 

 பாகம் ஒன்று | பாகம் இரண்டு | பாகம் மூன்று தேவேந்திரன் மன்மதனை நினைவு கூர்ந்ததால் மன்மதன் உடனே இந்திரன்…

குமார சம்பவம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 6, 2022
பார்வையிட்டோர்: 29,713
 

 பாகம் ஒன்று | பாகம் இரண்டு தேவ மொழியாகிய சமஸ்கிருதத்தில் உள்ள ஐந்து பெரும் காப்பியங்களில் குமார சம்பவமும் ஒன்று…

வாழ்வும் வளமும் நம் கையில் தான்…

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: March 2, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,638
 

 ரோஷினி நன்றாக படிக்க கூடிய திறன் உடையவளாக இருந்தாள். என்றாலும் படிப்பில என்றும் மேம்போக்காகவே படித்துக்கொண்டு இருந்தாள். சித்தம் போக்கு…