கதையாசிரியர்: பரத்ராம்சண்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

சில நேரங்களில் சில விஷயங்கள்!

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: August 7, 2012
பார்வையிட்டோர்: 10,196
 

 சில நேரங்களில் சில விஷயங்கள் மிகச் சரியாகவே நடந்து விடுகின்றன. அன்றைக்கு, நான் செல்ல வேண்டிய பஸ் காலியாக வந்தது….