கதையாசிரியர் தொகுப்பு: பரத்ராம்சண்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

சில நேரங்களில் சில விஷயங்கள்!

 

 சில நேரங்களில் சில விஷயங்கள் மிகச் சரியாகவே நடந்து விடுகின்றன. அன்றைக்கு, நான் செல்ல வேண்டிய பஸ் காலியாக வந்தது. உட்கார இடம் கிடைத்தது. பத்து ரூபாயை நீட்டி நான்கு ரூபாய் டிக்கெட் போக, மீதி ஆறு ரூபாயை, மூன்று இரண்டு ரூபாய் நாணயங்களாகப் பெற்றுக்கொண்டேன். அதில் ஒரு நாணயம் நசுங்கி, நெளிந்திருந்தது. கண்டக்டரிடம் மாற்றிக் கேட்கக் கூச்சமாக இருந்தது. கேட்டாலும் என்ன சொல்வார்… ‘நான் என்ன வீட்ல செஞ்சா கொண்டு வரேன்? உங்களை மாதிரி பாசஞ்சர்