கதையாசிரியர்: சாத்தான்குளம் அப்துல் ஜப்பார்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

சங்கு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: September 22, 2012
பார்வையிட்டோர்: 10,049
 

 செய்தாமு சாயபும் சேமீரா வாத்தியாரும் சிங்களத்-தில் பொரிந்து தள்ளிக்கொண்டு இருந்தனர். இடம்தான் கொஞ்சம் இடித்தது! அது, அவர்கள் ஒரு காலத்தில்…