கதையாசிரியர்: பாவேந்தர் பாரதிதாசன்

7 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

பொறுமை கடலிலும் பெரிது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 26, 2022
பார்வையிட்டோர்: 10,010
 

 (1944ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) [முத்துப்பாக்கம் பெரிய எஜமான் ஓர் சுய…

கற்கண்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 30, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,499
 

 (1944ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 7-8 | 9-10 9 கற்கண்டும்…

கற்கண்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 26, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,170
 

 (1944ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 5-6 | 7-8 | 9-10…

கற்கண்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 23, 2022
பார்வையிட்டோர்: 5,490
 

 (1944ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 3-4 | 5-6 | 7-8…

கற்கண்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 20, 2022
பார்வையிட்டோர்: 4,775
 

 (1944ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) 1-2 | 3-4 | 5-6…

கற்கண்டு

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 14, 2022
பார்வையிட்டோர்: 6,071
 

 (1944ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) ஆக்கியோன் முன்னுரை கற்கண்டு, பொறுமை கடலிலும்…

இதயம் எப்படியிருக்கிறது?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 27, 2021
பார்வையிட்டோர்: 5,420
 

 (1930ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) எனது நண்பர் கோவிந்தன் ஆஸ்திகர். கொஞ்சம்…