கதையாசிரியர்: நிப்தாஸ் அஹமத்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

ஓவியம் உறங்குகின்றது

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: April 19, 2018
பார்வையிட்டோர்: 6,769
 

 “இலைகள், மரப்பட்டைகள், மலர்கள், மண் ஆகியவற்றிலிருந்து வண்ணங்கள் தயாரித்தே அக் காலத்தில் ஓவியங்கள் வரையப்பட்டன” என்ற முதலாம் பக்கத்தில் உள்ள…