கதையாசிரியர்: ஜெயலலிதா

12 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,850
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-11 | அத்தியாயம்-12 ரவி பெஸண்ட்…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 9, 2023
பார்வையிட்டோர்: 5,652
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-10 | அத்தியாயம்-11 | அத்தியாயம்-12…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 7, 2023
பார்வையிட்டோர்: 8,303
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-9 | அத்தியாயம்-10 | அத்தியாயம்-11 ஒரு…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 5, 2023
பார்வையிட்டோர்: 3,455
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-8 | அத்தியாயம்-9 | அத்தியாயம்-10…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 3, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,363
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-7 | அத்தியாயம்-8 | அத்தியாயம்-9…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 4,111
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-6 | அத்தியாயம்-7 | அத்தியாயம்-8…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 30, 2023
பார்வையிட்டோர்: 8,431
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-5 | அத்தியாயம்-6 | அத்தியாயம்-7…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 28, 2023
பார்வையிட்டோர்: 8,932
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-4 | அத்தியாயம்-5 | அத்தியாயம்-6 ரவிக்கு அன்று மகாபலிபுரத்தில்…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 26, 2023
பார்வையிட்டோர்: 8,640
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-3 | அத்தியாயம்-4 | அத்தியாயம்-5 ஐந்து…

ஒருத்திக்கே சொந்தம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: October 24, 2023
பார்வையிட்டோர்: 7,071
 

 (1980ல் வெளியான நாவல், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) அத்தியாயம்-2 | அத்தியாயம்-3 | அத்தியாயம்-4 சூரக்கோட்டைக்குப்…