கதையாசிரியர்: ஹ.மு.நத்தர்ஷா

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

செப்புத் தூக்கி

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 3, 2022
பார்வையிட்டோர்: 3,568
 

 பகல் பதினொன்று இருக்கும். வீதியில் நடந்து செல்பவர்களை சிறியவர் பெரியவர் என்று வித்தியாசம் பார்க்காமல் தன் சுடுகதிர் வீச்சால் வறுத்தெடுக்கும்…