கதையாசிரியர் தொகுப்பு: ஸோமாஸ்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

மீன லோசனி

 

 (1960ல் வெளியான சிறுகதை, ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) “நமஸ்காரம். சித்திக்குத் தாங்கள் ஒழுங்காக அனுப்பி வந்த பணத்தைத் திடீரென்று நிறுத்தி விட்டீர்கள். இரண்டு மாதங்களாக உங்கள் சித்தி மிகவும் சிரமப்படுகிறாள். ஞாபகப்படுத்தி எழுதிய கடிதத்துக்கும் பதில் இல்லை. உங்களுக்கு உடம்புக்கு ஏதாவது நேர்ந்துவிட்டதோ என்று சித்தி வருத்தப்படுகிறாள். இந்தக் கடிதத் துக்கும் பதில் இல்லை யென்றால் உங்கள் சித்தி புறப்பட்டு அங்கே வந்துவிடுவாள். உங்கள் சித்தி சொல்படி, மீனலோசனி.” இந்தக் கடிதத்தைப்