கதையாசிரியர் தொகுப்பு: இளவேனில்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

மதுக்கோப்பை நினைவுகள்

 

 வெம்மை முடிந்து வாடைக் காற்றுக்காய் சென்னை நகரம் காத்துக்கிடந்த காலம். ஆஸ்பெஸ்தாஸ் அட்டை போடப்பட்ட என் ஒற்றை அறை, என்னை சூட்டில் குளிப்பாடிக்கொண்டிருந்தது. எதற்கென்று எனக்கே புரியாமல் மார்க்ஸ், நெருடா, டால்ஸ்டாய் எல்லாம் ஒதுக்கிவிட்டு பிளாடோ, அரிஸ்டாடிளுடன் தர்க்க ரீதியான சண்டை புரியத் தொடங்கியிருந்தேன். மெட்டாபிசிக்சும், பினமெட்டாலஜியும் முழுதாய் புரியவேண்டும் எனும் ஆவல். இடையிடையே அவ்வப்போது இடையூறு செய்த டெரிடாவும், பொக்கால்டும். அவர்களின் கட்டவிழ்ப்பும் , பின்நவீனமும். என்னை ஒரு படைப்பாளியாய், படிப்பளியாய் அடையாளப்படுத்த வளர்த்த தாடி.