கதைத்தொகுப்பு: நாடகம்

37 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

அமைதிப் புறா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 19, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,400
 

 (2013ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-2 | காட்சி 3-4…

அமைதிப் புறா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: February 17, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,429
 

 (2013ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-2 |  காட்சி 3-4…

கலையோ – காதலோ?

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 18, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,735
 

 (1948ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) கலையோ – காதலோ? அல்லது நட்சத்திரங்களின் காதல்  நாடகப்…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 14, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,446
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 9-12 | காட்சி 13-16…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 12, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,561
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 5-8 | காட்சி 9-12…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 10, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,470
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-4 | காட்சி 5-8…

சஹானா

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: January 8, 2024
பார்வையிட்டோர்: 2,029
 

 (2015ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) காட்சி 1-4 | காட்சி 5-8…

என்றும் இருப்பேன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: December 1, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,292
 

 (2023ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) முதற் காட்சி | இரண்டாம் காட்சி …

என்றும் இருப்பேன்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: November 29, 2023
பார்வையிட்டோர்: 2,639
 

 முன்னுரை கற்பனைக் கவியரங்குகள், நாடக மேடையில் நடப்பதாக விரியும் இந்த நாடகத்தில் என்னுடைய கற்பனை மாந்தர், கவிஞர்களாக உலா வருகிறார்கள்….

சங்கீதப் பயித்தியம்

கதையாசிரியர்:
கதைப்பதிவு: May 11, 2023
பார்வையிட்டோர்: 6,706
 

 (1956ல் வெளியான நாடகம், ஸ்கேன் செய்யப்பட்ட படக்கோப்பிலிருந்து எளிதாக படிக்கக்கூடிய உரையாக மாற்றியுள்ளோம்) நாடக பாத்திரங்கள் சங்கீதாநந்தர் – ஒரு…