கதையாசிரியர் தொகுப்பு: வித்யாசாகர்

11 கதைகள் கிடைத்துள்ளன.

தூக்கம் நிறைந்த கனவுகள்

 

  சிறுகதைகள் தளம் இது வரை இலவசமாக வாசகர்களால் படிக்கப்பட்டு வந்தது. இப்போது இத்ததளத்தை சில பகுதிகளை உறுப்பினர்கள் மட்டும் படிக்கும் தளமாக மாற்றி உள்ளோம். Please subscribe using the below link to read the stories: புதிய உறுப்பினராக சேர இங்கே பதிவு செய்யவும்: https://sirukathaigal.memberful.com/checkout?plan=11502 Sign in with your Email Account from Sirukathaigal home page. Enter your email and password. Full account gives you


ஒரு தோசையும் தொட்டுக்க நாலு மாத்திரையும்…?

 

  சிறுகதைகள் தளம் இது வரை இலவசமாக வாசகர்களால் படிக்கப்பட்டு வந்தது. இப்போது இத்ததளத்தை சில பகுதிகளை உறுப்பினர்கள் மட்டும் படிக்கும் தளமாக மாற்றி உள்ளோம். Please subscribe using the below link to read the stories: புதிய உறுப்பினராக சேர இங்கே பதிவு செய்யவும்: https://sirukathaigal.memberful.com/checkout?plan=11502 Sign in with your Email Account from Sirukathaigal home page. Enter your email and password. Full account gives you


அந்நிய தேசத்தில் அழுகிறான்

 

  சிறுகதைகள் தளம் இது வரை இலவசமாக வாசகர்களால் படிக்கப்பட்டு வந்தது. இப்போது இத்ததளத்தை சில பகுதிகளை உறுப்பினர்கள் மட்டும் படிக்கும் தளமாக மாற்றி உள்ளோம். Please subscribe using the below link to read the stories: புதிய உறுப்பினராக சேர இங்கே பதிவு செய்யவும்: https://sirukathaigal.memberful.com/checkout?plan=11502 Sign in with your Email Account from Sirukathaigal home page. Enter your email and password. Full account gives you


அவர்களுக்குள் இருப்பது அது இல்லை…!

 

  “நெருப்பு – எரிந்ததடிப் பெண்ணே உன் நினைவு – உலகை மறந்ததடி பெண்ணே அன்பு – கனன்றதடி பெண்ணே ஆயுளைப் பாதியாய் – மௌனம் குறைத்ததடி பெண்ணே உயிரில் – பூத்தாய் பெண்ணே உள்ளம் – நீண்டு நிறைந்தாய் பெண்ணே என் சகலமும் – ஆனாய் பெண்ணே இல்லை யெனக் கொன்று – மீண்டும் ஒரு சின்ன பார்வையில் பிறக்க செய்தாயடிப் பெண்ணே!!” கட்.. கட்.. கட்.. நில்லு நில்லு இது பத்தாது, காதல் கவிதை


கத்தாமா எனும் கண்ணீர்க் கதை

 

  சிறுகதைகள் தளம் இது வரை இலவசமாக வாசகர்களால் படிக்கப்பட்டு வந்தது. இப்போது இத்ததளத்தை சில பகுதிகளை உறுப்பினர்கள் மட்டும் படிக்கும் தளமாக மாற்றி உள்ளோம். Please subscribe using the below link to read the stories: புதிய உறுப்பினராக சேர இங்கே பதிவு செய்யவும்: https://sirukathaigal.memberful.com/checkout?plan=11502 Sign in with your Email Account from Sirukathaigal home page. Enter your email and password. Full account gives you