கதையாசிரியர் தொகுப்பு: அகில்

1 கதை கிடைத்துள்ளன.

உறுத்தல்

 

 அன்று சனிக்கிழமை. மதிய தூக்கத்துக்குப் பின் எழுந்த இளங்கோ, நேராக சமையல்கட்டுக்கு வந்தான். மனைவி சுமதி தேனீர் தயாரித்துக்கொண்டிருந்தாள். ‘என்ன சுமதி! எல்லாம் ரெடியா?’ ‘நாங்க எல்லோரும் ரெடிங்க. நீங்க தான்……’ ‘இன்னும் பத்து நிமிஷத்தில் நா ரெடியாயிடுவன்’ சொல்லி விட்டுப் போன இளங்கோ, சொன்னதை விட விரைவாக வந்தான். வராண்டாவில் இளங்கோவின் அம்மா காமாட்சி சோகமாக உட்காந்திருந்தாள். அப்பொழுது தேனீர் கப்புகளோடு வந்த சுமதியைப் பார்த்து இளங்கோ கேட்டான், ‘அம்மாவின் உடுப்புகள் எல்லாம் எடுத்தாயிட்டா?’ ‘இதோ